Warsztaty z klasyki

Warsztaty z tańca klasycznego z Beatą Staniek, dzięki uprzejmości Dyrekta Zespołu Szkół nr 1, odbywają się właśnie tam, w tak zwanej szkole szarej. Read more

Przypomnijmy sobie jak było

To było coś zupełnie innego, nieprezentowanego do tej pory na sokołowskiej scenie.

To było trudne,  nowe, mało popularne w naszym mieście.

To było MODERN.

Read more

Filmy

Zobacz nas na Youtube Read more

Christmas Time

We want to wish You beautiful and white Christmas! Lots of time for family, relax and wonderful Santa Clous gifts.

Winter Dance Camp

We have something for all of you dance-starved.

Time for new season

The lists to sign on are open.

Black Code MANiA (relation)

First Time! Sui generis. Unforgettable.

Good opening on Country-wide Stage.

It’s our first winning on country-wide stage. 

International Dance Day - Black Code MANiA

Celebrate this spcial time with us. 29.04.2011 – we would like to invite all of you to Sokolowski Osrodek Kultury on I Internal Dance Competition. Start at 6 p.m. See YOU there Guys!

Our First Birthday

6th of February 2011! In Sokolowski Osrodek Kultury.

Page 1 / 2 (1 - 10 of 17 Total) Next Page Last Page